Redesign header voor homepage

Double Diamond DesignRedesign voor homepage header

Praatje 12

Conceptdenken bij een nieuw ontwerp.

Deze website is maar een paar weken online en nu al voer ik een wijziging door aan de header op de homepage. Deze snelle aanpassing komt voort uit een werkwijze die gebaseerd is op het Double Diamond Design principe. Ik pas het echter iets anders toe. In plaats van een 100% uitgewerkt en uitgedacht resultaat ben ik gegaan voor een oplossing die snel gerealiseerd kon worden. In de marketing en software(ontwikkeling) wereld ook wel een MVP (minimum viable product) genoemd. In mijn geval een website met genoeg mogelijkheden die goed werkt maar erg basis is.

In de opleiding Conceptontwikkeling die ik vorig jaar heb gevolgd werd het principe van divergeren en convergeren als meest essentieel gezien en gedoceerd voor goed (product)design. Dit principe bevordert het creatieve denkproces. Het komt er in het kort op neer om zoveel mogelijk ideeën op te schrijven: divergeren. Dan ga je keuzes maken:convergeren. Welke zijn het belangrijkst? Uiteindelijk hou je 1 tot 3 ideeën over. Met deze ideeën ga je waarschijnlijk weer verder divergeren en convergeren. Zo hou je een aantal meest belangrijke ideeën over.
Normaal doe je dit bij een bedrijf in teamverband met collega’s en stakeholders. Dan krijg je natuurlijk een heel goed beeld van de vraag en de mogelijk oplossing(en) hiervoor.

In de Double Diamond Design werkwijze is het principe van divergeren en convergeren een onmisbare schakel om een goed resultaat te behalen. De sterk vereenvoudigde schets (afb. 1) laat dit zien. Echter waar men in deze werkwijze uitgaat van een definitief resultaat heb ik er dus voor gekozen om ‘sneller’ klaar te zijn. Ik koos ervoor om deze werkwijze ná de lancering nogmaals toe te gaan passen. Je komt de term reverse double diamond ook wel eens tegen.

Wat ik miste op de homepage, en de opmerking kreeg ik ook van anderen, dat het niet duidelijk was dat er twee belangrijke richtingen zijn op de website. Eén naar Design en één naar Vinyl. Je zag alleen het meest recente artikel van één van deze twee secties. Daarnaast leek het ontwerp van de homepage precies op die van de detailpagina. Daarom opnieuw achter de tekentafel en ideeën opschrijven en schetsen. De oplossing die nu is gevonden is al veel beter maar er zijn zeker nog verbeteringen denkbaar. Die ga ik weer verder uitwerken. De DDD werkwijze is voor mij dus een steeds terugkerend element. Nou geef ik toe dat deze werkwijze voor een website als de mijne ook heel goed te doen is. Voor grote websites met veel (terugkerende) bezoekers zal ik deze werkwijze wel meer uitgewerkt toepassen. Met snelle ui-aanpassingen maak je een bezoeker vaak niet blij. ‘Had daar beter over nagedacht’ zou ook mijn reactie zijn. Maar het kan zeker. Mvp wordt vaak toegepast. Er is gewoonweg niet genoeg tijd om te lang te wachten op de lancering van een product of app.

Figma

Wat een oplettende lezer misschien is opgevallen is het ontbreken van een tool als Figma in mijn werkwijze. Niet helemaal waar. Voor de eerste fase heb ik Figma gebruikt om mijn schetsen in lofi frames om te zetten. (afb. 7) Maar verder ga ik meestal niet. Wanneer ik deze basis verder uitwerk in Illustrator krijg ik vaak net iets andere of betere ideeën. Dat werkt voor mij het best. Interactie gebruik ik al helemaal niet in Figma. Dat werkt erg omslachtig en als front-end designer voel ik mij erg thuis met het schrijven van html en css. Ik gebruik hierbij thuis meestal Brackets en in mijn vorige baan MS Visual Studio. Het grote voordeel is dat ik de code ook meteen kan verhuizen naar de test- en live-omgeving van de website. In dit geval het Textpattern cms. Ik geloof wel dat je met een betaalde licentie van Figma interactie kan exporteren als html en css maar weet dat niet zeker.

Afbeeldingen

  1. double diamond eenvoudige schets
  2. ontwerp voor header grotere schermen
  3. mobiel ontwerp voor header
  4. ontwerpschets
  5. ontwerpschets
  6. ontwerpschets
  7. figma lofi ontwerpen

Praatje #12 is op 28 september geplaatst